ΕΛΜΕΠΑ

To Ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) παρέχει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε 11 ειδικότητες, εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα ενώ εμφανίζει και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Τα τμήματα του θεραπεύουν γνωστικά αντικείμενα Μηχανικών και Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας και Υγείας.

N

Σχετικά με Εμάς

Το Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αποτελεί εργαστήριο του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του τομέα ΣΗΕ.

N

Κύριοι Στόχοι

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλων Τμημάτων της Σχολής ή άλλων Σχολών σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εργαστηρίου. Η διεξαγωγή και ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε συναφή γνωστικά αντικείμενα καθώς και η συμμετοχή σε σχετικές δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης και κατάρτισης.

N

Τομείς Έρευνας

Οι τομείς έρευνας του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρμογές τους, παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και μηχανές, φωτοβολταϊκά ενεργειακά συστήματα με ή χωρίς αποθήκευση ενέργειας, συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας, τεχνολογίες φωτεινών πηγών, ηλεκτρονικά συστήματα οδήγησης λαμπτήρων, οπτική άνεση σε κτίρια.