Εμμανουήλ Καραπιδάκης

Ο Εμμανουήλ Καραπιδάκης είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (IEECC). Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών (ΕΜΠ, 1997) και Διδάκτορας στον τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο (ΕΜΠ, 2003). Έχει εργαστεί ως Μελετητής & σύμβουλος εργοληπτικών εταιριών δημοσίων και ιδιωτικών έργων (Αθήνα 1998 – 2003) και ως Διευθυντής αξιολόγησης & υλοποίησης έργων, Αναπτυξιακή Κρήτης, (Ηράκλειο 2003 – 2005). Έχει θητεύσει ως Επιμελητής μόνιμης επιτροπής ενέργειας και βιομηχανίας ΤΕΕ-ΤΑΚ (2007-2010), μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και μέλος στα μητρώα αξιολογητών ενεργειακών επενδυτικών προτάσεων από το 2005. Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων ισχύος και των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με ευρεία συμμετοχή ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.

Ιωάννης Α. Κατσίγιαννης

Ο Ιωάννης Κατσίγιαννης είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενσωμάτωσή τους στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), τα Αυτόνομα ΣΗΕ, την Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, τα Έξυπνα Δίκτυα (Smart Grids), την Εξοικονόμηση Ενέργειας, καθώς και με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει δημοσιεύσει 32 επιστημονικά άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά, 5 κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει παρουσιάσει περισσότερες από 40 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

Φώτης Μαυροματάκης

Ο Φώτης Μαυροματάκης είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται  στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία και τις εφαρμογές της, στη μοντελοποίηση της παραγόμενης φωτοβολταϊκής ισχύος, στη μελέτη των παραγόντων μείωσης της αποδοτικότητας ΦΒ πλαισίων, στη μελέτη του ηλιακού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από το υπεριώδες έως το κοντινό υπέρυθρο, στη χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση χώρων, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και στην αποξήρανση με τη χρήση ηλιακής ενέργειας. Είναι κριτής εργασιών (reviewer) στα διεθνή περιοδικά «Solar Energy», «Energies», «Atmospheric Measurement Techniques», «Sustainable Energy Technologies and Assessments», «Journal of Electronics», «Engineering, Technology & Applied Science Research», «Sustainability», «Buildings» και «International Journal of Sustainable Energy».

Γεώργιος Ι. Ορφανουδάκης

Ο Γεώργιος Ορφανουδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και διδακτορικό στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Ηλεκτρονικά Ισχύος με έμφαση στα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος για τον έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων και τη σύνδεση ΑΠΕ στο δίκτυο, καθώς και σε τοπολογίες πολυεπίπεδων αντιστροφέων και αντιστροφέων για φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο ίδιος έχει δημοσιεύσει 3 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 9 σε διεθνή συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός βιβλίου και 6 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο Δρ. Ορφανουδάκης είναι μέλος του ΤΕΕ και της IEEE – Power Electronics Society (PELS).

Κυριάκος Σιδεράκης

Ο Κυριάκος Σιδεράκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Έλαβε δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και διδακτορικό δίπλωμα στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2000 και το 2006 αντίστοιχα. Από το 2008 μέχρι το 2010 εργάστηκε ως σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στον τομέα των εγκαταστάσεων υψηλής τάσης και της λειτουργίας δικτύων υψηλής τάσης. Το 2010 εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, ως Καθηγητής Εφαρμογών και στην συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής. Από το 2016 εντάχθηκε στον Ελληνικό Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και επίσης παραμένει Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Έχει δημοσιεύσει 25 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 2 κεφάλαια βιβλίων, 45 άρθρα σε διεθνή και 14 σε Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα πολλών ερευνητικών έργων και διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος σε τρία ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Επίσης είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του σταθμού δοκιμών υψηλής τάσης TALOS (www.talos-ts.com). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν μονωτικά συστήματα και υλικά υψηλής τάσης, μετασχηματιστές ισχύος, συντήρηση και διαγνωστικά εξοπλισμού, δίκτυα υψηλής τάσης, συστήματα προστασίας και αυτοματισμού. Ακόμη είναι μέλος της επιτροπής αναθεώρησης του Προτύπου IEEE Std 1523 “IEEE Guide for the Application, Maintenance, and Evaluation of Room Temperature Vulcanizing (RTV) Silicone Rubber Coatings for Outdoor Insulation Applications”.

Αντώνιος Τσικαλάκης 

Ο Αντώνιος Τσικαλάκης είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 2002 και διδάκτορας της Ίδιας σχολής το 2008. Από το 2017 είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος ΗΜΜΥ της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Κατά το διάστημα 1/12/2015-12/2017 εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ1/Α στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησίων/Υπηρεσίες Κρήτης-Ρόδου και συγκεκριμένα, στο Κέντρο Κατανομής Φορτίου Κρήτης. Συμμετείχε και στην επιτροπή για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του νέου σταθμού στη Νότια Ρόδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Βελτιστοποίηση και διαχείριση λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων ειδικά σε νησιωτικά συστήματα ηλεκτρικής Ενέργειας με Διεσπαρμένη παραγωγή και ενεργειακή αποθήκευση. Έχει συμμετάσχει σε 14 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε και λοιπούς φορείς. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και έχει συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης με τίτλο «Διερεύνηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ωφελειών και επιπτώσεων της ενδεχόμενης ευρείας συμμετοχής ΑΠΕ στο ΣΗΕ Κρήτης» αλλά και στην Ομάδα εργασίας για την απόδοση του κώδικα ΜΔΝ στην Αγγλική Γλώσσα.