Εκπαίδευση

Τα μέλη του Εργαστηρίου καλύπτουν μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ.

Ειδικότερα, διδάσκουν τα παρακάτω μαθήματα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι 3ο εξάμηνο ΚΟΡΜΟΥ
2 Τεχνικό σχέδιο 3ο εξάμηνο ΚΟΡΜΟΥ
3 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 5ο εξάμηνο ΚΟΡΜΟΥ
4 Ενεργειακά Συστήματα 5ο εξάμηνο ΚΟΡΜΟΥ
5 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 7ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
6 Ανάλυση ΣΗΕ – Μόνιμη Κατάσταση 7ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
7 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 7ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
8 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 7ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
9 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Κτιριακό Περιβάλλον 7ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
10 Ανάλυση ΣΗΕ – Μεταβατική Κατάσταση 8ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
11 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 8ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
12 Ηλεκτρική Οικονομία 8ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
13 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Ι 8ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
14 Αξιοπιστία Συστημάτων 8ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
15 Αντικεραυνική προστασία και Γειώσεις 8ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
16 Ασφάλεια Εργασίας και Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας 8ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
17 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 9ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
18 ΣΗΕ – Ευστάθεια Συστημάτων 9ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
19 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων ΙΙ 9ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
20 Δίκτυα Διανομής και Διεσπαρμένη Παραγωγή 9ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
21 Κινητήρια Συστήματα 9ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ
22 Αιολικά Συστήματα 9ο εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΕ