Συντελεστές θερμοπερατότητας (U-values)

Το Εργαστήριο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πραγματοποιεί μετρήσεις του συντελεστή θερμοπερατότητας (U-value) διαφόρων υλικών. Η ανάλυση των μετρήσεων στηρίζεται στο πρότυπο ISO 9869 και απαιτούνται, τουλάχιστον, εβδομήντα δύο ώρες (72) μετρήσεων. Παρακάτω καταγράφονται αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν γίνει τα τελευταία έτη.

 

Α/Α Περιγραφή Πάχος (mm) Συντελεστής Θερμοπερατότητας Ώρες μετρήσεων
1 Θερμομονωτικό φύλλο 50 0.67 100
2 Τοίχωμα ψυγείου 1 48 0.41 77
3 Τοίχωμα ψυγείου 2 48 0.40 94
4 Τοίχωμα ψυγείου 1 28 0.65 142
5 Τοίχωμα ψυγείου 2 28 0.59 126
6 Μοριοσανίδα με επένδυση 25 2.00 74
7 Τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα 260 2.43 94
8 Τοιχοποιία με θερμομόνωση 320 0.56 81
9 Τοιχοποιία 1 230 1.28 130
10 Τοιχοποιία 2 430 1.07 124

Επικοινωνία: fotis(at)hmu.gr