Ερευνητικά προγράμματα

A/A Τίτλος έργου
1 Mastering Energy Supply for Isolated Areas (MESfIA)
2 Geothermal & Solar Skills Vocational Education and Training, ERASMUS+ KA2
3 Υποέργο 4 «Ενεργειακά Συστήματα», της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002670
4 ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
5 Έρευνα – Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering) και του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης
6 Έρευνα και Ανάπτυξη Πιλοτικών Εφαρμογών για την Περιβαλλοντική – Ενεργειακή Επικαιροποίηση – Αναβάθμιση των Μονάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του ΠΕ.ΔΥ. Κρήτης
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (ΠΔ100/2010 ΦΕΚ Α 177/2010 ΦΕΚ Β 2406/2011)
8 Διεθνές Συνέδριο DEMSEE 2016
9 Παραγωγή αγροτικών προϊόντων με τη χρήση ηλιακής ενέργειας – SEDAP
10 ΠΕΓΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
11 ΔΕΗ ΑΕ “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ/ΔΔΝ”
12 Διερεύνηση και αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων ρύπανσης Μονωτήρων υψηλής τάσης – Ανάπτυξη μετρητικής διάταξης επιτήρησης του ρεύματος διαρροής ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
13 Αξιολόγηση της διηλεκτρικής κατάστασης μετασχηματιστών ισχύος και συνθετικών μονωτήρων σε υποσταθμούς 150kv της ΔΕΗ/ΔΔΝ.
14 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
15 REE TROFIT
16 ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ERASMUS 2009-2010
17 ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ERΑSMUS 2010/2011
18 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Υποέργο 24 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ
19 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Υποέργο 11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ