Στον ιστότοπο του Clean Energy Reviews καταγράφονται τα ΦΒ πλαίσια με τις υψηλότερες αποδόσεις (έως 22.8%) εντός του έτους 2022. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.